AEON【9折優惠Living Plaza及Daiso Japan週末優惠一覽5月4-5日】

達伊索日促銷海報,全品項九折優惠。
Written by 著數小編

【9折優惠 Living Plaza及Daiso Japan:週末優惠一覽‼5月4-5日】

今個週末又有多個推廣❗ 仲有兩日Living Plaza & Daiso Japan Day所有貨品9折,快啲睇下詳情再嚟掃貨啦

✨最新優惠詳情✨

全店優惠:Living Plaza及Daiso Japan Day【所有貨品9折】‼‼

優惠期:即日起至5月5日

✨其他優惠詳情如下✨

母親節小小心意【精選貨品$10⚡

以上推廣優惠期:即日起至5月12日

5月上旬 指定貨品均一價❗【25款精選貨品$10⚡

旅行便利法寶【精選旅行用品:$10】

以上推廣優惠期:即日起至5月15日

夏日特選【60件精選貨品$10】

以上推廣優惠期:即日起至6月30日

消暑法寶【精選夏天貨品$10】

清貨激減‼【可口可樂及足球小將均一價:低至$6】

$5清貨激減‼【一次性膠碟、發泡膠製一次性餐具、食物膠籤、膠軸綿花棒、托棒汽球/托棒、一次性雨傘袋❗一律$5 】

【精選朱古力$8】

【精選玻璃餐具$10】

【精選雨傘及雨衣均一價】

Thermos勁減【指定貨品半價❗

以上推廣優惠期:即日起至5月31日

以上所有優惠受有關條款及細則約束,詳情請參閱宣傳海報或向店舖職員查詢。

母親節優惠促銷活動海報

About the author

著數小編

著數街 | JETSOguide小編一名,專門為你搜刮報導全港第一手優惠著數,get 多D jetso!